Ray Informatics - Kullanım


1. Koşullar


https://www.rayinformatics.com adresinden web sitesine erişerek, bu hizmet şartlarına, yürürlükte olan tüm yasalara ve düzenlemelere bağlı kalmak ve geçerli tüm yerel yasalara uymanızdan sorumlu olduğunuzu kabul etmektesiniz demektir. Bu şartlardan hiçbirini kabul etmiyorsanız, bu siteyi kullanmanız veya bu siteye erişmeniz yasaklanmıştır. Bu web sitesinde yer alan materyaller, ilgili telif hakkı ve ticari marka kanunu ile korunmaktadır.


2. Kullanım Lisansı


 1. Malzemelerin bir kopyasını (bilgi veya yazılım) yalnızca Ray Informatics web sitesinde, kişisel, ticari olmayan geçici görüntüleme için geçici olarak indirmek için izin verilir. Bu, bir lisansın verilmesidir, başlık aktarımı değildir, ve bu lisans kapsamında aşağıdaki maddeleri yapamazsınız:
  1. Materyalleri değiştirmek veya kopyalamak;
  2. Materyalleri herhangi bir ticari amaçla veya kamuya açık herhangi bir görüntü için (ticari veya ticari olmayan);
  3. Ray Informatics'in web sitesinde bulunan herhangi bir yazılımı yeniden derleme veya ters mühendislik yapmaya teşebbüs etmek;
  4. Materyallerden telif hakkı veya diğer tescilli notları kaldırmak; veya
  5. Materyalleri başka bir kişiye aktarmak veya materyalleri başka herhangi bir sunucuda "yansıtmak".
 2. Bu lisans, buradaki kısıtlamalardan herhangi birini ihlal etmeniz durumunda veya herhangi bir zamanda Ray Informatics tarafından feshedilebilir. Bu materyalleri incelemeyi feshettikten sonra veya bu lisansın feshi üzerine, elektronik veya basılı formatta olsun, elinizdeki indirilen materyalleri imha etmeniz gerekir.

3. Feragat


 1. Ray Informatics web sitesindeki malzemeler 'olduğu gibi' sunulmuştur. Ray Enformatics, açık veya zımni hiçbir garanti vermez ve zımni garantiler veya ticarete elverişlilik koşulları, belirli bir amaca uygunluk veya fikri mülkiyet haklarının ihlali veya diğer hak ihlalleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın diğer tüm garantileri reddeder.
 2. Ayrıca, Ray Informatics, materyallerin kendi web sitesinde veya bu materyallerle veya bu siteyle bağlantılı herhangi bir siteyle ilgili doğruluk, muhtemel sonuçlar veya güvenilirliği konusunda herhangi bir beyanda bulunmaz.

4. Sınırlamalar


Ray Informatics'in web sitesinde materyallerin kullanımı veya kullanılamamasından kaynaklanan herhangi bir zarardan (bunlarla sınırlı olmaksızın, verilerin veya kârın kaybolması veya iş kesintisi nedeniyle meydana gelen hasarlar dahil olmak üzere) asla hiçbir durumda sorumlu olmayacak, Ray Informatics veya Ray Informatics yetkili temsilcisine sözlü veya yazılı olarak bu tür zararların olasılığını bildirmiş olsa bile. Bazı ülkelerde ima edilen garantiler üzerinde sınırlamalara veya sonuçta ortaya çıkabilecek veya arızi hasar sorumluluğunun sınırlandırılmasına izin verilmediğinden, bu kısıtlamalar sizin için geçerli olmayabilir.


5. Materyallerin Doğruluğu


Ray Informatics web sitesinde görünen materyallerin teknik, yazım hataları veya fotoğraf hataları içerebilir. Ray Informatics, web sitesinde yer alan herhangi bir materyalin doğru, eksiksiz veya güncel olduğunu garanti etmez. Ray Informatics web sitesinde yer alan materyalleri önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda değiştirebilir. Ancak, Ray Enformatics malzemeleri güncelleme konusunda herhangi bir taahhütte bulunmaz.


6. Bağlantılar


Ray Informatics, web sitesine bağlı tüm siteleri gözden geçirmedi ve böyle bir bağlantı verilen sitenin içeriğinden sorumlu değildir. Herhangi bir bağlantının eklenmesi, sitenin Ray Informatics tarafından onaylandığını ima etmez. Böyle bir bağlantı verilen web sitesinin kullanımı kullanıcının sorumluluğundadır.


7. Değişiklikler


Ray Informatics, bu hizmet şartlarını websitesi için herhangi bir zamanda bildirimde bulunmadan revize edebilir. Bu web sitesini kullanarak, bu hizmet şartlarının o andaki sürümü ile bağlı kalmayı kabul etmektesiniz.


8. Yönetim Yasası


Bu şartlar ve koşullar Türkiye yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır ve siz o devletin ya da yerin mahkemelerinin münhasır yargı yetkisine geri çevrilemez şekilde onaylarsınız.