Ray Informatics - Gizlilik


Gizliliğiniz bizim için önemlidir.

Web sitemizi işletirken edinebileceğimiz her türlü bilgiye ilişkin olarak Ray Informatics'in gizliliğine saygı duyma politikasıdır. Buna göre, kişisel bilgilerin nasıl toplanacağını, kullandığını, iletişim kurduğunu, açığa vurduğunu veya kullanıldığını anlamanız için bu gizlilik politikasını geliştirdik. Aşağıda görebileceğiniz şekilde gizlilik politikamızı belirledik.

  • Kişisel bilgileri, yasal ve adil yollarla ve uygun olduğunda, ilgili kişinin bilgisi veya rızasıyla toplayacağız.

  • Kişisel bilgilerin toplanmasından önce veya zamanında, bilgilerin toplanma amaçlarını belirleyeceğiz.

  • Kişisel bilgilerin sadece tarafımızdan belirtilen amaçları yerine getirmek için ve diğer yardımcı amaçlarla yerine getirilmesi için, ilgili kişinin rızasını edinmedikçe veya kanunların gerektirdiği şekilde toplayacağız ve kullanacağız.

  • Kişisel veriler, kullanılma amaçlarıyla ilişkili olmalı ve bu amaçlar için gerekli olduğu ölçüde doğru, eksiksiz ve güncel olmalıdır.

  • Kayıp veya hırsızlığa, yetkisiz erişime, açıklama, kopyalama, kullanma veya değiştirmeye karşı makul güvenlik önlemlerini kullanarak kişisel bilgileri koruyacağız.

  • Kişisel bilgilerinizin yönetimi ile ilgili politikalarımızı ve uygulamalarımızı müşterilerimize kolaylıkla ulaşılabilir hale getireceğiz.

  • Kişisel bilgileri yalnızca, bu amaçların gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu sürece saklayacağız.

Kişisel bilgilerinizin gizliliğinin korunması ve sürdürülmesini sağlamak için işimizi bu ilkelere uygun olarak yürütmeye kararlıyız. Ray Informatics, zaman zaman Ray Informatics'in takdirine bağlı olarak bu gizlilik politikasını değiştirebilir.